SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1980  
SNYLTA snyl3ta2, sbst.1, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[till SNYLTA, v. (i ssgn SNYLT-ROT)]
(numera föga br.) bot. (växt av) släktet Orobanche Lin., snyltrot. NormFört. 16 (1894). LoW (1911). — jfr HAMP-, KLÖVER-, SMÄRE-, TIMJAN-, TISTEL-SNYLTA.
Ssgr (numera föga br.): A: SNYLT-LIK. Kindberg SvNamn 12 (1905).
B: SNYLTA-SLÄKTE(T). släktet Orobanche Lin., snyltrotssläktet. 2SvUppslB (1953).
C: SNYLTE-VÄXT. [möjl. till snylta, v. (jfr snylt-växt)] snyltrotsväxt. Lyttkens Växtn. 195 (1904).
Spoiler title
Spoiler content