SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1980  
SNYLTA, sbst.2, r. l. f.; pl. -er (Œdman).
Etymologi
[sv. dial. snylta; sannol. till SNYLTA, v. (med tanke på en fiskarna tillskriven snyltaktighet). — Jfr SNYLTRA (se SNULTRA)]
(†)
1) snultra. Tre slag af Snylter fins .. (vid Bohusläns kust o. dessutom) Lijrbleijor (dvs. lyrtorsk) ock Knorrhanar, / Förgiftig Fiärsing man här titt med kroken manar. Œdman Bahusl. 40 (1746).
2) fisk av släktet Sciæna Couv. Snylta af blek färg utan fläck. Blek-Snylta. Linné MusReg. 65 (1754). jfr BLEK-, PRICK-, STEN-, ÖR-SNYLTA.
Spoiler title