SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1983  
SPECIALISATION spes1ialis1aʃω4n, äv. -atʃ-, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. spezialisation, eng. specialization, fr. spécialisation; vbalsbst. till SPECIALISERA]
(numera bl. mera tillf.) specialisering (se SPECIALISERA 1 c); äv. konkretare, om resultatet. Yrkesdelning eller specialisation .. består däri, att ett industriellt produktionsstadium liksom klyfver sig på längden, så att frambringandet af en del af dess tillverkningar afskiljer sig som en särskild yrkesgren. EkonS 2: 280 (1897). De karaktärer, genom vilka människan skiljer sig från australopithecinerna, äro med mycket stor sannolikhet att betrakta såsom för människan säregna, progressiva specialisationer. NaturvForsknRådÅb. 1950—51, s. 168.
Ssg (numera bl. mera tillf.): SPECIALISATIONS-TYP. FoFl. 1921, s. 212 (om typ av taggfeniga fiskar).
Spoiler title
Spoiler content