SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1983  
SPECIALISK, adj.
Etymologi
[till SPECIAL, adj.; med avs. på bildningssättet jfr IDEALISK]
(†) om karta: special- l. detalj-; motsatt: general-. Vthi GeneralLandkort (som innehålle i sigh ett helt landh eller någre härader, och blefvo dock lijkväl intet större ähn ett af dhe specialiske Landkorten) så kan man vthesluta (osv.). CivInstr. 269 (1643).
Spoiler title
Spoiler content