SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1985  
SPOLA spω3la2, v.2 -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING, -ERI (se avledn.); -ARE, -ERSKA, se avledn.
Ordformer
(spol- (-ohl-, -oo(h)l-) c. 1563 (: spolråck), 1587 osv. spoll- i ssgr 1677 (: Spollmästaren)1797 (: Spollekar, pl.))
Etymologi
[jfr d. spole, nor. dial. spola, mlt. spolen, mht. spuolen (t. spulen); till SPOLE, sbst.3]
1) (†) motsv. SPOLE, sbst.3 1: förse (stege) med pinnar. Alla Stegar, större och smärre, spolas. Brauner Bosk. 111 (1756). VGR 1844, Verif. s. 274.
2) motsv. SPOLE, sbst.3 2: linda (garn o. d.) på spolrör l. rulle o. d. ss. en förberedelse till vävning (äv. med bestämning inledd av prep. på, betecknande spolrör osv.); äv. med obj. betecknande resultat: gm att linda garn o. d. på spolrör l. rulle o. d. förfärdiga (spole o. d.); äv. abs.; ss. vbalsbst. -ning äv. konkretare, om sätt varpå garn o. d. lindats på spolrör osv. ss. en förberedelse till vävning; äv. (i ssgr o. särsk. förb.) i utvidgad anv., i fråga om att linda av ngt från en spole. Helsingius Ff 3 a (1587). Arbetare, som förstå åtskilja, spola, dublera och twinna Silket. PH 5: 3505 (1753). Spolningen är ojemn. Weste FörslSAOB (c. 1817). Om man antar, att en wäl öfwad person, kan .. spola 15 à 20 spolar i timmen .. så (osv.). LfF 1835, 2: 49. Garn: .. spoladt på papp- eller pappersrullar. SFS 1906, nr 38, s. 64. Spolning var ofta barnarbete. Grenander Nyberg LanthVävst. 292 (1974). — jfr dels AV-, OM-, PÅ- o. UPP-SPOLA, dels SJÄLV-SPOLANDE, dels SAM-SPOLAD, dels SILKES-SPOLNING. — särsk.
a) motsv. SPOLE, sbst.3 2 a β; särsk. (medelst apparatur) sätta två spolar (för film l. band till bandspelare l. kassett- l. videoband) i rotation o. föra över filmen osv. från den ena spolen till den andra l. förflytta sig (framåt l. bakåt) på filmen osv. Spola film. Johnson Se 34 (1936). Frimärkslängderna spolas .. på rullar. Östergren (1944). SonyTC-K22Bruksanv. 19 (1980; med avs. på kassettband).
b) mer l. mindre bildl.; särsk. i text sjungen till en i folkdansen ”väva vadmal” ingående tur, varvid ett dansande par rör sig kring de övriga (ss. vbalsbst. -ning äv. ss. beteckning för denna tur). Bååth Dikt. 137 (1879). Hubendick FlickLek. 105 (1879: spolning; i väva vadmal). Spola tutor och väfva rutor, / Och låta skytteln gå rätt fram! SvLek. 1: 5 (1883; i text till väva vadmal). Har spindeln spolat denna trolska tråd (dvs. kvinnas hår) / Att fånga gyllne flugor med? Strindberg Fagerv. 330 (1902).
3) (mindre br.) bokb. motsv. SPOLE, sbst.3 2: tillverka papprör (utgörande l. liknande rör använt ss. stomme till spole) gm ansmörjning med klister o. sammanrullning av pappersremsor. GrafUppslB (1951).
Särsk. förb.: SPOLA AV10 4. till 2: linda av (garn o. d. från spole o. d.). Schulthess (1885). jfr avspola.
SPOLA OM10 4. till 2: spola ånyo; äv. till 2 a, särsk.: spola (film l. band) så att den resp. det åter kommer att ligga i sitt ursprungliga läge. Förberg SäljFilm 242 (1946; med avs. på film). Spola om garn. SvHandordb. (1966). jfr omspola.
SPOLA PÅ10 4. till 2: linda på (garn o. d. på spole o. d.); äv. med obj. betecknande spole o. d.: linda på garn o. d. på (spole o. d.). Klint (1906). jfr påspola.
SPOLA UPP10 4. till 2: linda upp (garn o. d. på spole o. d.); äv. dels till 2 a, dels mer l. mindre bildl. (motsv. spola, v.2 2 b). Siwertz JoDr. 311 (1928; bildl.). Där frimärkslängderna spolas upp på rullar. Östergren (1944). jfr uppspola.
SPOLA UT10 4. till 2: linda av o. släppa ut (tråd o. d. från spole o. d.). SkjutlArm. 1956, mom. 22.
Ssgr (till 2. Anm. Vissa av nedan anförda ssgr kan äv. hänföras till spole, sbst.3): A: SPOL-APPARAT, sbst.2 (sbst.1 se sp. 9902). TT 1885, s. 81.
-EKER. (†) eker i hjulet till spolrock l. (i utvidgad anv.) spinnrock. Spollekar 2 st. PH 6: 4392 (1756); möjl. till spol-kar. Möller (1790: Spolekra). Nemnich Waarenlex. 107 (1797: Spollekar, pl.). Heinrich (1828: Spolekra).
-FLICKA. (numera bl. i skildring av ä. förh.) flicka med uppgift att spola (garn l. dyl.). Kjellberg Ull 450 (cit. fr. c. 1770).
-GOSSE. (numera bl. i skildring av ä. förh.) jfr -flicka. Kjellberg Ull 451 (cit. fr. 1750).
-HJUL. (spol- 1734 osv. spole- 1787) [jfr t. spulrad] hjul till spolrock; äv. (i sht förr) om liten spolapparat med hjul drivet med vev l. med handen. Serenius (1734; under spool). Grenander Nyberg LanthVävst. 291 (1974).
-KAMMARE, sbst.1 (sbst.2 se sp. 9908). (i sht förr) kammare (se kammare, sbst.2 2 e) avsedd för spolning. Lagerlöf Top. 223 (1920).
-KRONA. (†) kring en axel rörlig ställning varpå garnhärvor hålls uppspända vid spolning, nystvinda, garnvinda, nystkrona; jfr krona 4 ä. SvMerc. IV. 2: 417 (1758). Kjellberg Ull 378 (1943).
-MASKIN. maskin för spolning av garn o. d.; äv. i utvidgad anv. (motsv. spola, v.2 2 a), om maskin för spolning av frimärksremsa l. film o. d. PT 1758, nr 60, Bil. s. 2. SvPostv. 107 (1924; för frimärksremsa). Johnson Se 8 (1936; för film). jfr silkes-spolmaskin.
-MÄSTARE. (numera bl. i skildring av ä. förh.) person (man) med uppgift att förestå spolningsarbete (på fabrik o. d.). BoupptSthm 1677, s. 931 a.
-RAM. (numera mindre br.) rullställning, rullställ; jfr ram, sbst.1 3. DA 1824, nr 56, s. 4. Collin GVävn. 42 (1928).
-ROCK. (spol- c. 1563 osv. spole- 18711888) (spinnrocksliknande,) för spolning av garn o. d. avsett redskap vars huvudbeståndsdelar är ett (med handen l. med vev l. trampa drivet) hjul o. en därav driven spindel på vilken garnet osv. spolas upp (på spolpapper o. d.); jfr spolt-rock. Kjellberg Ull 78 (cit. fr. c. 1563).
-STOL. om förr använd spolmaskin för spolning av garn o. d. LfF 1835, 2: 49.
-TRASSEL. textil. vid spolning uppkommet trassel. SDS 1892, nr 524, s. 4. HufvudkatalSonesson 1920, 6: 103.
B: (numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat): SPOLE-HJUL ,-ROCK, se A.
-TÖS. (i skildring av ä. förh.) spolflicka. Fatab. 1971, s. 35 (om ä. förh. i Skåne).
C: SPOLNINGS-ARBETE~020. Östergren (1944).
-MASKIN. spolmaskin. Pasch ÅrsbVetA 1832, s. 26.
Avledn. (till 2): SPOLARE, sbst.2, om person m.// (ig.), om sak r. l. m.
1) person som (yrkesmässigt) spolar garn o. d. MalmöBarnhRäkensk. 1704, s. 243 (1703); jfr Kjellberg Ull 652 (1943).
2) anordning för spolning; anträffat bl. ss. senare ssgsled (Symaskinen .. har självspolare. Östergren (1944)).
Ssgr (till spolare 1; †): spolare-lön. om spolares avlöning. Bennet Lin. D 1 a (1738).
-verk. spolmaskin. AdP 1789, s. 842.
SPOLERI104, n. särsk. konkret: (avdelning inom) industriell anläggning för spolning. Form 1936, s. 81.
SPOLERSKA, f. [jfr spolare] kvinna som (yrkesmässigt) spolar garn o. d. SthmStadsord. 2: 63 (1690).
Spoiler title
Spoiler content