SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1985  
SPRIT spri4t, sbst.4, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[sv. dial. sprit; till SPRITA, v.3]
1) (numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) motsv. SPRITA, v.3 I 4, om anordning för spritning bestående av en (vanl. mer l. mindre konisk) trattformig apparat vars ena (rörformiga) ända anslutes till vattenkannas pip l. slang o. dyl. o. vars andra ända består av en (rund) skiva med täta små hål varigenom vätskan (l. ångan o. d.) pressas ut, stril; jfr SPRITS, sbst.1 1. BoupptRasbo 1750. Den s. k. Trumman .. (för handtryck på tyger) består af ett fat eller cylinder af 2 tums tjocka tallstäfver, hvars undre botten är försedd med ett ångrör, som slutar sig med en s. k. sprit, som på en trädgårdsvattenkanna. Almström KemTekn. 2: 597 (1845). Efter planteringen öfverspritas (gurk-)plantorna helt lätt med en fin sprit. Lind o. Liljewall Köksv. 67 (1908).
2) motsv. SPRITA, v.3 I 4 b: spritskaka; i ssgn MANDEL-SPRIT; jfr SPRITS, sbst.1 3. jfr: Mandelsprit 8 sk(illing). Lundin (o. Strindberg) GSthm 502 (cit. fr. c. 1820; möjl. felaktigt för -sprits).
3) motsv. SPRITA, v.3 II 4: gm spritning erhållet material (silke); i ssgrna SILKES-SPRIT o. SPRIT-TÄCKE.
Ssg (till 3; †): SPRIT-TÄCKE. täcke framställt av l. innehållande spritsilke. Sängkläder .. 2:ne Hvita sprit-täcken. BoupptVäxjö 1847.
Spoiler title
Spoiler content