SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1989  
STEGANOGRAFI stegan1ografi4 l. -a1n- l. 10— l. -nω-, r. l. f.; best. -en, äv. -n.
Ordformer
(äv. -aphi)
Etymologi
[jfr t. steganographie, eng. steganography, fr. stéganographie, av nylat. steganographia, av gr. στεγανός, fördold, till στέγω, döljer, besläktat med TAK o. TÄCKA, o. -γραφία (se -GRAFI)]
(numera föga br.) hemlig skrift, lönnskrift, chifferskrift. JIhre (1776) hos Troil Isl. 296. Ahlman (1872).
Avledn.: STEGANOGRAFISK—40, adj. [jfr eng. steganographical, fr. stéganographique] (numera föga br.) som tillhör l. avser hemlig skrift l. lönnskrift l. chifferskrift. (Stenbock) afsände och fick bref i käppar, käpp-knappar och andra swarfwade saker, i confiturer, bakelser, krydder, snus och på flera dylika nog konstiga Steganographiska wis. Loenbom Stenbock 4: 335 (1765). Dalin (1871).
Spoiler title