SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1991  
STRINDBERGS- strin3dbærjs~.
Etymologi
[till namnet på den sv. författaren August Strindberg (18491912)]
i ssgr, för att beteckna att ngt härrör från l. har samband med l. har avseende på August Strindberg.
Ssgr: STRINDBERGS-DRAMA. KvinnLittH 1: 402 (1981).
-FEJDEN, sg. best. litt.-vet. om den litterära strid som 1910—12 fördes kring August Strindbergs verk o. person, förorsakad av en rad tidningsartiklar vari Strindberg häftigt polemiserade mot nittiotalisternas verk o. politiska konservatism. 2SvUppslB (1953).
-SÄLLSKAPET, sg. best. om ett år 1945 stiftat sällskap med syfte att främja den vetenskapliga forskningen om Strindberg o. hans verk (bl. a. gm utgivande av en fullständig bibliografi o. publicering av hans skrifter). DN(A) 2/6 1945, s. 23. Ett specialorgan för strindbergiana är Strindbergssällskapets sedan 1945 utkommande Meddelanden. IllSvLittH 4: 424 (1957).
Spoiler title
Spoiler content