SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1991  
STRINDBERGSK strin4dbærjsk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[bildat till personnamnet STRINDBERG]
litt.-vet. som härrör från l. har avseende på August Strindberg l. dennes skrivsätt (se d. o. 3) l. produktion o. d.; som är utmärkande l. karaktäristisk för August Strindberg l. dennes skrivsätt o. d. Det var den strindbergska kvinnohatsdödsdansens era. Hellström Malmros 193 (1931). I den låtskonversation han nyss hade, föll han ett par gånger in i en strindbergsk jargong, om man nu ska kalla den strindbergsk, den kanske mer var allmänt maskulin. Hedberg Upp 143 (1968).
Spoiler title
Spoiler content