SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1991  
STRULA strɯ3la2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE.
Etymologi
[sv. dial. strula, snava, snubbla, gå o. drumla, inveckla, förvirra, trassla ihop, äv.: envist kämpa vidare; motsv. nor. dial. strula; sannol. av lt. (o. t. dial.) strūweln, i sht om hår: trassla (till) sig, bli tovigt, stå på ända (jfr t. strobeln, t. dial. strubbeln); av mlt. (sīk) strūwen, sträva mot, sätta sig emot (se STRUVA); jfr äv. mlt. strulwerk, privat arbete av körsnärsgesäll. — Jfr STRUBBLA, STRUL, STRULIG]
(vard.)
1) krångla till (ngt) l. trassla till (ngt); äv.: krångla till sig, trassla. Det har strulat två gånger med uppskjutningen (av satelliten). DN 29/1 1986, s. 6. En av deras backar stod och strulade med bollen. PiteåT 13/5 1986, s. 16.
2) (på ett mer l. mindre klumpigt sätt) trassla med fötterna, snubbla; tumla; särsk. i de särsk. förb. STRULA IN, OMKRING, OMKULL, UPP. SAOL (1973).
3) i mer l. mindre bildl. anv.: ställa till oreda o. d. Larus Oskarsson gör filmen ”Den frusna leoparden”. En thriller om människor och rotlöshet. — Jag spelar en snubbe som är ute och strular. PiteåT 30/11 1985, Bil. s. 3. Det kan vara så att Kegö och Barrling, som under hela vintern tillsammans med Ebbe Carlsson strulat utanför Säpos verksamhet, var inställda på att förstärkningen .. gällde illegal avlyssning. SvD 5/9 1988, s. 6. Gå in och stör ungdomsbrottslingen så tidigt som möjligt i hans brottskarriär. Gör det obehagligt att strula. SDS 26/9 1990, s. C16.
Särsk. förb. (vard.): STRULA IKRING, se strula omkring.
STRULA IKULL, se strula omkull.
STRULA IN10 4. till 2. Tillhagen Taikon 155 (1946).
STRULA KRING, se strula omkring.
STRULA KULL, se strula omkull.
STRULA OMKRING10 04, äv. IKRING04 l. KRING4. till 2. Det förefaller .. (troligt) att blindbockslekarna skapats enbart för nöjet att se en människa strula omkring utan synens hjälp. Tillhagen (o. Dencker) SvFolklek. 2: 36 (1950).
STRULA OMKULL10 04, äv. IKULL04 l. KULL4. till 2. Smeden strulade omkull på trappan upp till porten. Sandberg GHusH 83 (1897).
STRULA OPP, se strula upp.
STRULA SAMMAN10 32 l. 40 l. TILLSAMMAN(S)040, äv. 032. till 1; särsk. i pass. närmande sig deponentiell anv.: trassla till sig o. d. Då kom unge Joukahainen, körde rakt mot gubbens rissla — / skakel törnar skrällt mot skakel, seltygsremmar strulas samman, / lokor stöta hårt mot lokor, selkrok häktar sig i selkrok. Collinder Kalev. 32 (1948).
STRULA TILL10 4. till 1: bringa i oordning, ställa till oreda, trassla till, trassla ihop; äv. refl., i uttr. strula till sig, krångla till sig; ss. refl. äv. opers. NysvSt. 1962, s. 24. Det strular till sig. Det finns inga banderoller. DN 12/8 1984, s. 29. Hennes övergång från GIF Sundsvall till Sidensjö strulade till sig. PiteåT 7/10 1985, Bil. s. 4.
STRULA TILLSAMMAN(S), se strula samman.
STRULA UPP10 4, äv. OPP4. till 2. Edholm SvunnD 240 (1858).
Spoiler title
Spoiler content