SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1991  
STRUKTURERA struk1tɯre4ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr t. strukturieren, fr. structurer, ävensom eng. structure, structurize; avledn. av STRUKTUR]
(i sht i fackspr.) ge (ngt) struktur l. strukturell utformning l. karaktär; ofta i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv. Allt strukturerat kommer ur struktur. UNT 22/11 1945, s. 3.
2) motsv. STRUKTUR 4; särsk. motsv. STRUKTUR 4 d, i sht dels i p. pf. i adjektivisk anv., liktydigt med: mönstrad i ett rytmiskt ytmönster av små upphöjningar (som ofta ger ytan ett skrovligt l. småbubbligt utseende), dels ss. vbalsbst. -ing i konkretare anv. (om sättet att vara strukturerad l. om mönster o. d.). I nativpreparat igenkännas de hvita blodkropparna i mikroskopet lätt på grund af sin från de röda afvikande färg och storlek, äfvensom på sin merendels något oregelbundna kontur och sin strukturering. LbInternMed. 2: 1127 (1918). Guldets enorma lyskraft har ju utnyttjats tidigare i måleriet — främst inom det sakrala — men då har bladguldet lagts på plan yta, medan Janser experimenterar med guld- och silverlystern på strukturerade ytor. ÖgCorr. 1966, nr 144, s. 6.
3) motsv. STRUKTUR 5. Malteserriddarna .. var en internationell sammanslutning som förblev nationellt strukturerad. Ruin Drömsk. 86 (1951). Tiden är förbi då det var möjligt att organisera och strukturera ett arbetslag ”på en höft”. Jersild Grisjakt. 157 (1968).
4) motsv. STRUKTUR 6 (a—e). Experimentellt studium av faktorer, huvudsakligen av pedagogisk art, bakom intressenas strukturering. TSvLärov. 1955, s. 399. Vi kan studera en social gruppbildning eller ett konstverk ur rent formell synpunkt: vi tänker då på strukturen som sådan och inte på det som är strukturerat. Aspelin TankVäg. 1: 116 (1958); jfr 3. Trier gör .. gällande, att ett språk i betydelseavseende är genomgående och konsekvent organiserat och strukturerat. Regnéll Sem. 186 (1958). När jag tänker på att Oskar äter är detta i min tanke kanske ett enda begrepp — Oskar som är sysselsatt med att äta — medan det språkliga uttrycket strukturerar detta begrepp och delar upp det i två — ’Oskar' respektive ’äta'. Trampe o. Viberg Språkteori 38 (1972). Uppbyggnaden, grupperingen .. är mästerlig, mångfalden är strukturerad av en i konsten väl bevandrad diktare. Sjöstrand i 3SAH LXXXIII. 1: 30 (1975). (Vid ekonomisk information inom ett företag) sker en hierarkisk strukturering av objekten (t. ex. ansvar, produkter, resurser). Samuelson o. Magnusson DatorRedov. 1: 27 (1982).
Ssg: STRUKTURERINGS-PROCESS. (i sht i fackspr.) i sht till 4, om inlärningsprocess som består i stoffets strukturering. TSvLärov. 1953, s. 300.
Spoiler title
Spoiler content