SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1997  
STÅL-.
Etymologi
[ombildning av STOLL- (se STOLLE, sbst.3 ssgr) med anslutning till STÅL, sbst.1]
ss. förled i ssgr betecknande (åkomma i form av en) svulst l. ansvällning l. utväxt o. d. hos häst.
Ssgr (†): STÅL-FISTEL. fistel i hästhov, uppkommen av inflammation med åtföljande svullnad o. varbildning. Holmberg 1: 500 (1795). Dalin (1854).
-SVAMP, sbst.2 (sbst.1 se sp. 13821). ss. benämning på olika slags åkommor hos häst; särsk.: (åkomma i form av) ökat vätskeinnehåll i slemsäck, förorsakad av tryck l. slag (i sht om stollsvamp). Florman Abildgaard 76 (1792). Stålsvamp .. (dvs.) En hästsjukdom, bestående i svampaktiga knölar på hästens knäveck, som stundom innehålla en gul vätska. Weste FörslSAOB (c. 1817). Då .. (hästen) ligger, wålla hakarna ofta swåra tryck på armbågen, hwarigenom de swulster bildas, som wi kalla stålswampar. Bendz Hofbesl. 46 (1866). (Sv.) stålsvamp .. (eng.) capellet. Björkman (1889).
Spoiler title
Spoiler content