SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1997  
SUBLEVERA, v. -ade.
Etymologi
[liksom ä. t. sublevieren, ä. eng. subleve av lat. sublevare, av sub, under (se SUB-), o. levare, underifrån resa l. höja, bistå, samhörigt med levis, lätt (se LEVIS, sbst.). — Jfr SUBLEVAMENT, SUBLEVATION]
(†) hjälpa, bistå, understödja (ngn l. ngt); äv.: lätta (ngt; se LÄTTA, v.3 1 a ζ), underlätta. Ther min K(äre) B(roder) medh dee andre gode Herrer, våre colleger, täcktes nu sublevera och understödia min oförmögenheet och mattigheet. OxBr. 10: 132 (1638). Det drägeligaste medlet att sublevera Borgerskapets börda. Stiernman Com. 4: 1032 (1688). Hans Maj:ts alfwarliga föresats är, att .. med något kraftigt tillskott årligen sublevera det till inrättande nya Riksgäldswerket. AdP 1789, s. 709. Ekbohrn (1904).
Spoiler title
Spoiler content