SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1997  
SUCCESSIV suk4sesi1v l. suk1sesi4v (sucksäsi´v Dalin), adj.; adv. -T (jfr SUCCESSIVE).
Ordformer
(förr äv. -kc-, -esi-, -sz-, -if, -ive)
Anm. I ä. tid användes ordet äv. i lat. form. (De saligas) motus (dvs. rörelse) är successivus. Phrygius HimLif. 55 (1615).
Etymologi
[jfr t. sukzessiv, eng. successive, fr. successif; av mlat. successivus, till succedere, följa efter (se SUCCEDERA). — Jfr SUCCESSIVE]
med singulart huvudord dels: i ett flertal olika moment l. avdelningar l. etapper l. steg o. d. i (obruten) följd skeende l. förekommande dels: gradvis l. småningom l. efterhand skeende osv.; med pluralt huvudord: i en (obruten) följd l. viss ordning förekommande l. skeende o. d., en efter en i tur o. ordning förekommande osv. Successiv ökning l. minskning. En .. successive coagulering eller gytring (av bergarter). Wallerius Tank. 109 (1776). Lika visst som öfvergången från den ena till den andra bland dessa färger (i en i ett prisma bruten ljusstråle) är successiv och förmedlad genom en mängd nyanseringar, lika visst är tidsexistensen kontinuerlig. Wikner Mater. 161 (1870). Dessa verkningar (av en trollkonst) frambringas genom successiva skickliga utbyten, och hela hemligheten med konststycket består i att dölja det särskilda ögonblick, då hvarje utbyte verkställes. Hoffmann NutidMagi 1: 3 (1882). I en musikalisk skala med liksvävande temperatur inskjuter man mellan grundtonen och oktaven 11 toner, så att intervallet mellan successiva toner blir konstant. Hedström o. Rendahl Alg. 141 (1915). De medeltida stadspartier, som sedan gammalt varit bebyggda i sten, har vanligtvis genom successiv sanering mist de flesta av sina medeltida hus. SvGeogrÅb. 1964, s. 45. Boman Exportör. 49 (1977). — särsk.
a) handel. o. jur. i uttr. successiv leverans, leverans (se d. o. 2) efter hand i flera poster. FörslLagKöpLöseg. 1903, s. 79. Vid anbuds infordrande må efter omständigheterna krävas antingen leverans på en gång eller ock successiv leverans. SFS 1933, s. 859.
b) ss. adv.: en efter en l. den ena efter den andra (i tur o. ordning); stegvis l. gradvis l. småningom l. efterhand; jfr SUCCESSIVE. Skulle .. (kronans 53 salpeter)Pannor succeszivt nyttjas (av flera tusen man): eller kunde flere Bönder förenas om enskilt Pannas upköp och des succeszive bruk? DA 1771, nr 75, s. 1. Under de sista levnadsåren hade grosshandlarens omdöme successivt försvagats. Hedberg DockDans. 172 (1955).
Ssgr: SUCCESSIV-BILDNING. handel. o. jur. aktiebolagsbildning vid vilken stiftarna tecknar endast en del av aktierna, medan resten bjuds ut att efter hand tecknas av allmänheten; motsatt: simultanbildning. 2NF 36: 594 (1924). SvBanklex. (1942).
-LEVERANS. handel. o. jur. successiv leverans (se successiv a). BtRiksdP 1905, Saml. 1. I. 2: nr 27, s. 36.
Avledn.: SUCCESSIVITET10104 l. 01004, r. l. f. [jfr eng. successivity, fr. successivité] (numera bl. mera tillf.) egenskapen l. förhållandet att vara successiv. Det tidlösa, från abstrakthet och successivitet befriade förnimmandet har .. aldrig formen af minne. Wikner Mater. 212 (1870). Vannérus WundtPsyk. 53 (1896; hos ton). Cannelin (1921). jfr TIDS-SUCCESSIVITET.
Spoiler title
Spoiler content