SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1998  
SUSPENSERA, v.
Etymologi
[jfr eng. suspense; till p. pf.-stammen i suspendere (se SUSPENDERA)]
(†) avstänga; jfr SUSPENDERA II 2. Sedan Eders Faderliga Högwyrdigheet och Venerandum Consistorium pröfwat skiähligt igenom wrång och kanskie omild berättelse, som skolat iag warit försummelig i mitt ämbete, behagat mig dher ifrån Suspensera. VDAkt. 1702, nr 299.
Spoiler title
Spoiler content