SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2002  
SÄPO 4, n. oböjl. (äv. skrivet med stora bokstäver l. stor begynnelsebokstav)
Etymologi
[initialord bildat av den inom statsförvaltningen brukade förkortningen av säkerhetspolis(en), ssg av SÄKERHET o. POLIS, sbst.1]
ss. namn på självständig, under Rikspolisstyrelsen sorterande organisation med huvuduppgift att förebygga o. avslöja brott mot rikets säkerhet. Det visade sig att säkerhetspolisens (SÄPO:s) tidigare topphemliga register nu plötsligt kunde officiellt erkännas. DN(A) 29 ⁄ 6 1966, s. 4. I en tidningsuppgift strax före jul uppräknades ett antal personer som enligt tidningen skulle vara registrerade hos Säpo. Därs. 28 ⁄ 12, s. 16. Är statsrådet beredd vidta åtgärder så att de vilka av säpo betraktas som säkerhetsrisker och av detta skäl diskvalificeras från vissa tjänster får besked om säpo:s underlag? RiksdP 198586, nr 152, s. 106. Guillou Coq 15 (1986).
Ssgr: SÄPO-MAN. tjänsteman tillhörande säpo. Rockvaktmästaren på Bolagshotellet är en förklädd Säpoman. DN 9 ⁄ 7 1970, s. 7. SDS 13 ⁄ 4 1987, s. 2.
Spoiler title
Spoiler content