SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 2003  
TARRE tar3e2, r. l. m.; best. -en (äv. att hänföra till sg. tarr); pl. -ar (äv. att hänföra till sg. tarr); äv. (bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) TARR tar4, r. l. f.; best. -en (se ovan); pl. -ar (se ovan).
Ordformer
(tarr 1921 osv. tarr- i ssg 1915 (: ”tarrsäng”) osv. tarre 1773 osv. tärre 1760, 1911)
Etymologi
[sv. dial. tarre, tärre, m., äv. tarr, f.; jfr nor. dial. tarre, m., tarr, m., o. mlt. darre, fht. darra, mht. darre (t. darre), alla med fem. genus (se DARRA, sbst.), o. (avljudande) gr. ταρσός, flätverk l. inrättning för torkning; till den rot som äv. föreligger i TORR. — Jfr TARS, sbst.2]
(förr)
1) om en under taket i (ä. typ av bonings)hus fritt hängande mindre träställning l. hylla avsedd för torkning l. förvaring av ngt (i sht matvaror); jfr BÄNNE 4, HJÄLLE 2. Eriksson Hjäll 260 (1943). I dessa trakter användes i stället (för lave) benämningarna hjäll och tarre .. som .. avser torkställningar av stänger av gallertyp eller stänger under husets tak. Fatab. 1970, s. 56. Tarre .. (dvs.) takhylla för torkning av lin. Dravnieks ByggOrd 284 (1988).
2) om en under taket i (ä. typ av bonings)hus inbyggd hylla, avsedd för förvaring; äv. om sådan hylla använd ss. sovplats; äv. om loft l. skulle mellan inner- o. yttertak med motsv. funktioner; jfr HJÄLLE 3. Tärren emellan spisen och bondens säng är et så warmt läger för barnen om wintren, at de ej frysa med et tunt täcke. GbgMag. 1760, s. 680. Om loftet hade särskilt innertak, kallade man vinden mellan detta och yttertaket i Värend tarre eller skulle. AntT XXI. 1: 190 (1915). Tarre .. kallades en sovbrits som ibland fanns timrad tvärs över stugan vid ugnen i ålderdomligare svenska allmogebyggnader. BraBöckLex. (1980).
3) i (ä. typ av bonings)hus: övre brits l. sängplats i (väggfast l. inbyggd) tvåvåningssäng, översäng; äv. om tvåvåningssäng, tarrsäng. Sängar, ofta försedda med öfversäng eller tarre. 1MinnNordM II. 1: 6 (1881). En säng i tre afdelningar: nederst vid golfvet en ”rulla” att utdragas från ena ändan, så den egentliga sängen och däröfver en s. k. ”tärre”, som äfven vid behof kunde användas som sofplats. TurÅ 1911, s. 162. De dansa en ringdans kring väggar och vrår, / kring rosiga hörnskåp och tarrar. Nordling BergBuda 16 (1921). En säng i två våningar, en ”tarre”, (fanns) på innerväggen. Fatab. 1942, s. 87.
Ssg (till 3): TARR-SÄNG. (förr) (väggfast l. inbyggd) tvåvåningssäng. Den väggfasta inredningen bestående af ”tarrsäng”, hyllor, bänkar m. m. Fatab. 1915, s. 99. Skåpsängar i två våningar, tarr- eller högsängar, förekomma mest i Dalarna. Erixon Möbl. 1: XIX (1925). Boningsrummet har kvar .. de dubbla tarrsängarna. Gruddbo 260 (1938).
Spoiler title
Spoiler content