SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2006  
TOPPA, v.2, äv. TOPPAS, v. dep.
Etymologi
[jfr d. toppe; till TOPP, interj.; efter t. toppen l. fr. toper, gå med på (i fr. dial. äv.: dricka för mycket); jfr äv. eng. tope, supa]
(†) säga ”topp” l. skål o. d.; äv. o. i sht: (med handslag o. d.) komma överens, ingå överenskommelse l. vad; särsk. i uttr. toppa med ngn l. toppa om ngt, slå vad med ngn resp. om ngt; äv. ss. dep. i reciprok anv.: ingå vad med varandra; jfr TOPPERA. The toppa på Frantzyska och dricka doch Tyskt Wijn, / Men fordom galt wid Drycken god Swänska och Latijn. Lindschöld KXIEhre. 4 (1670). Vill du, låt oss toppas, / Att din Herr Favorit gör här ett elakt spel. Leopold 1: 350 (1808, 1814). Men hon blir frisk, derom jag toppar, / Blott hon får .. Droppar. JournLTh. 1810, s. 1024. Har du lust .. så toppa vi. Ridderstad Samv. 3: 282 (1851). Eftersom jag har den manin att slå vad .. toppade jag med Eddie. Bergman JoH 98 (1926). Östergren (1958; angivet ss. mindre br.).
Spoiler title
Spoiler content