SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 2007  
TRASA tra3sa2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE.
Etymologi
[till TRASA, sbst.]
riva l. slita sönder (ngt) (i trasor l. bitar); åstadkomma att (ngt) blir trasigt; äv. dels refl., dels i pass. övergående i dep.: gå sönder l. falla i bitar l. trasor; äv. i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv.: trasig; äv. i utvidgad anv., i sht (numera bl. i den särsk. förb. TRASA SÖNDER) med avs. på (persons l. djurs) kroppsdel, närmande sig l. övergående i bet.: såra l. sarga. Är .. (stycket som skall valsas) hårdt och rått, så trasas det i kanterne. JernkA 1850, s. 383. Min tröja, som tjuren trasade för frökens skull. Jolin Mjölnarfr. 22 (1865). (Han) fick hela sin arm trasad af hundens hvassa tänder. Rydberg FilosFörel. 2: 141 (1877). När skeppet i en rasande sydväststorm med trasade segel länsar kring Kap Horn .. då gör sjömannen utan klagan sitt arbete. Nylander Sjöfolk 1: 169 (1915). I de trasade, övervuxna murarna bor en randad huggorm. TurÅ 1915, s. 154. Skyarna började trasas. Barthel Ramsöpojk. 24 (1928). Ett handskrivet folioark, gulnat och något trasat av ålder. Barthel Harstena 89 (1933). Tråkig, fettsprängd skinka som inte går att skära utan att skivorna trasar sig. Expressen 17 ⁄ 12 2001, s. 16. — jfr SÖNDER-TRASA o. NED-TRASAD. — särsk. i mer l. mindre bildl. anv. Att mina tankars spröda spånad trasa. Kléen Jasm. 57 (1898). När varje klut / på ungdomsskeppet trasades till slut. Edfelt Aft. 25 (1932). I staden / .. nerverna trasas av buller och gnissel. Thiel SkrattVatt. 46 (1938).
Särsk. förb.: TRASA SÖNDER10 40. trasa (ngt); äv. i pass. övergående i dep.: gå sönder (i trasor l. bitar), förr äv. ngn gg refl.; äv. i utvidgad l. mer l. mindre bildl. anv. (motsv. trasa, v. slutet), särsk.: bryta sönder l. splittra. Det halfva dussin lakan, jag trasat sönder derigenom, att jag i sömnlösa nätter vridit mig på min bädd i oro och ångest. Blanche Våln. 320 (1847). Så tar jag / fel på sikte .. / trasade sönder örat på hunden / och remmen med, så han slet sig fri. Melin Dikt. 2: 168 (1904). (Springfloden) trasar sönder sig mot en klippväggs hvassa kanter. Janson FörstaMänn. 7 (1906). Då .. en salva från maskingevären trasade sönder luften. Janson CostaN 2: 266 (1910). BonnierLittH 4: 201 (1930; med avs. på illusion). Ta måltiden redan kl. 9 är för tidigt, då trasas vårt schema sönder. MorgT 1948, nr 303, s. 9. Hallandskusten .. kommer att trasas sönder mycket snabbt då havsytan stiger. GbgP 23 ⁄ 11 1989, s. 2. jfr söndertrasa.
TRASA TILL10 4. (vard.) trasa sönder (ngt); äv. (o. i sht) bildl., särsk.: splittra l. förstöra. Han kände .. att de trasade till hans enklare begrepp och splittrade honom till bara skärvor. Koch Arb. 232 (1912). (Valpen) trasade till ett kartblad i småbitar. Hedin ScoutL 51 (1913). Malmö(laget) såg .. till att trasa till Luleås anfallsspel. DN 1 ⁄ 2 1998, s. C8.
Spoiler title
Spoiler content