SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2008  
TRUSTIFIERA trus1tifie4ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[efter eng. trustify, till trust (se TRUST)]
(numera mindre br.) göra (ngt) till en trust (se d. o. 1); äv.: göra (ngt) till föremål för (bildandet av) en trust; jfr FÖR-TRUSTA. SvD 31 ⁄ 10 1974, s. 4 (cit. fr. 1908). Den stegring i rentabiliteten som trustifieringen medför, kapitaliseras vanligen i höjda aktievärden. Sommarin EkonL 1: 125 (1915). (Berrytrusten) anses .. inte alls lägga sig i redigeringen av sina tidningar, varför den ovilja, som råder mot pressens trustifiering, ej .. riktar sig mot denna trust. Bjurman 3Statsm. 192 (1935). Efter Foyns död övergick valfångsten till att bli trustifierad med allt vad det innebär. Martinson Svärm. 92 (1937). Östergren (1962).
Spoiler title
Spoiler content