SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2009  
TURBIT, r. l. m. l. f.
Ordformer
(turbit (th-, -th) 15781927 (: Turbitrot). turpet 17951936 (: Turpetrot))
Etymologi
[jfr ä. eng. turbeth, turbith (eng. turpeth), ä. fr. turbit (fr. turbith); av pers. turbid, turbed, turbad, laxerande rot (jfr pers. tirbid, laxerande), l. av arab. turbid, dets., sannol. lån fr. ett indiskt språk (jfr hindi tarbud), av sanskrit trip̣uta, trivṛitā, torkad rot o. stjälk av Ipomoea turpethum; formen turpet efter eng. turpeth]
1) (†) vindeväxten Operculina turpethum (Lin.) Silva Manso (äv. benämnd Ipomoea turpethum (Lin.) R. Br.); i sht om roten (som används till läkemedel). Dryck för Melancholia. Tagh Epythimi, Stechas, Myrabolani Indi .. bellerini, Turbith. BOlavi 3 b (1578). Thetta skal siwdas vthi nogsamt watn .. Men wiltu at thet skal purgere, Tå må tu läggia ther til Turbith itt halfft lodh. BOlavi 7 a (1578). (Medel mot lungsjuka:) Tagh Erabiosa. Ehrenprijsz. Gråboo. Leijonfoot .. aff hwarthera 1. Handfull. .. Gialappa. Turbit. Rahbarb: aff hwarthe 1. ock een halff Lodh. Lindh Huuszapot. 99 (1675). Turbit .. är roten af Convolvulus turpetum .. den äkta indiska brukades fordom på apotheken. Synnerberg (1815).
2) [sannol. utvecklat ur 1 på grund av liknande medicinsk anv.] (†) gulfärgat sulfat av kvicksilver, basiskt kvicksilversulfat (med medicinsk anv., särsk. ss. kräk- l. laxermedel). Man måste starckt purgera sig af Mercurio Dulci, och Turbith eller gohlt Præcipitat, at således thet ingångna Gifftet uthrensas måtte. Lindestolpe Frans. 79 (1713). Naturligt Turpeth, Hydrargyrum Turpethum, Qvicksilfver förent med Vitriolsyra och Koksaltssyra. Retzius Min. 343 (1795). Med turpet .. betecknades under den iatrokemiska perioden flere qvicksilfverpreparat. Cleve KemHlex. (1883).
Ssg (†; till 1): TURBIT-, äv. TURBITS-ROT. (turbit- 1578, 19271936. turbits- 16381739) rot av turbit (varur utvinns en drog med medicinsk anv.). (Mot värk i lemmarna:) Tagh Hermodactyler som rene och hwite äre vthan skaal .. Turbith root, picra aff hwario 10 quintin. BOlavi 85 b (1578). Ekbohrn (1936).
Spoiler title
Spoiler content