SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2009  
TURBO- tur1bo~, ssgsförled.
Etymologi
[av eng. l. fr. turbo-, ssgsform till eng., fr. turbine (se TURBIN)]
i sht tekn. ss. förled i ssgr betecknande turbin (i sht med tanke på den rörelseenergi från genomströmmande vätska l. gas som omvandlas till mekanisk energi i en turbin); äv. i mer l. mindre bildl. anv., angivande att ngt går snabbt l. är kraftfullt.
Ssgr (i sht tekn.): TURBO-AGGREGAT. jfr turbin-aggregat. (Örlogsfartyget) är försedt med två turboaggregat, hvartdera för en effekt af 10,500 kw., hvilka lämna kraft till 4 motorer. 2NF 35: 533 (1923).
-BIL. bil som drivs med turbomotor. Volvo presenterade sin första turbobil på tisdagen. SvD 13 ⁄ 8 1980, s. 22.
-DRIVEN, p. adj. som drivs av turbin; jfr turbin-driven. Alla Lincoln 1956 har .. turbodriven automatisk transmission. Motorför. 1955, nr 9, s. 7.
-DYNAMO. jfr turbin-dynamo. 2NF (1920).
-EFFEKT. särsk. bildl.: extraordinär effekt. SvD 10 ⁄ 10 1991, s. 6. Livsmedel med turboeffekt som förhindrar att vi blir feta eller får järnbrist och höga blodfetter. GbgP 23 ⁄ 3 1999, s. 46.
-ELEKTRISK. vars elektricitet (o. kraft) produceras gm turbin. Fartygen framdrivas av 12 st. White Forster oljeeldade pannor och tvenne s. k. aggregat av Westinghouse turboelektriska motorer. VFl. 1921, s. 76.
-FART. särsk. bildl.: extra hög fart. GbgP 9 ⁄ 4 1990, s. 28. Författaren Sigrid Undsets dramatiska liv. Ett liv hon levde i turbofart. GbgP 22 ⁄ 1 2003, s. 42.
-FLÄKT. fläkt som drivs av turbin. 2NF 17: 105 (1912).
-GENERATOR. jfr generator o. turbin-generator. Fyra turbogeneratorer på tillsammans 180,000 hkr. komma att gifva fartygen en hastighet af 35 knop. VFl. 1917, s. 46.
-JET-AGGREGAT. aggregat för reaktionsdrift som drivs av gasturbin. 2SvUppslB (1954).
-JET-MOTOR. reaktionsmotor vari kompressor drivs av gasturbin. TSR 2-planet förses med två turbojet-motorer av typ Bristol Siddeley Olympus 2-4. SvD(A) 29 ⁄ 10 1963, s. 8.
-JET-PLAN. Turbojet[t]plan .. (dvs.) jetplan med gasturbindrift. SAOL (1973).
-KOMPRESSOR. kompressor som drivs av turbin (vanl. gm energiflöde från genomströmmande avgaser); jfr turbin-pump. JernkA 1929, s. 359. Propellermaskinens avloppsånga (driver) en turbokompressor, med vars tillhjälp trycket höjes i propellermaskinens medeltrycksreceiver. SvIndustri 216 (1935).
-LADDAD, p. adj. om motor: laddad l. försedd med turbo. Vid sidan om nya 525-modellen med sexcylindrig motor presenterar BMW 2002-versionen med turboladdad motor. SvD 16 ⁄ 9 1973, s. 32.
-LADDNING. jfr -laddad. SvD(A) 14 ⁄ 2 1962, s. 13. Motorn är en trecylindrig dieselmotor med direktinsprutning och turboladdning. NTeknik 1998, nr 41, s. 41.
-MASKIN. maskin som drivs av turbin; jfr -aggregat o. turbin-maskin. (Medalj till) Matts Bäckström för förtjänstfulla uppsatser .. om ångmätningar och om turbomaskiner. SvD(A) 25 ⁄ 10 1921, s. 7.
-MOTOR. motor som drivs (gm energiflöde från genomströmmande avgaser) av turbin (som därigm ger motorn extra kraft); jfr turbin-motor. Boeings turbomotor mäter knappa metern i längd (94 cm) och håller 60 cm i diameter. SDS 5 ⁄ 9 1961, s. 12.
Spoiler title
Spoiler content