SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2009  
TURBULENS tur1bɯlen4s, r. l. m. l. f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. turbulenz, fr. turbulence; närmast av eng. turbulence, av lat. turbulentia, till turbulentus, upprörd, orolig (se TURBULENT)]
häftig l. våldsam l. omskakande rörelse. Andersson (1845). — särsk.
a) (i sht i fackspr.) i strömmande flöde av t. ex. luft l. gas l. vätska: (kraftig) virvelrörelse. Dimmor kunna uppstå därigenom, att varm luft blåser över ett kallt vatten .. och det sätt varpå lufttemperaturen då sjunker till följd av turbulens. Simpson VattnAtmosf. 8 (1925). (Fjärilen) amiralen är skön där han färdas på luften, delvis buren av dess turbulenser, inte bara av sin egen flykt. Martinson Utsikt 22 (1963). Efter startande, flygande eller landande flygplan alstras en turbulens som i USA kallas ”wing tip vortex”. SvD 7 ⁄ 12 1969, s. 10. Flottledsrensningen innebär att vattnets turbulens .. minskar samt att en rad miljöer för fiskens näringsorganismer förstörs. Sportfiskeb. 68 (1984). Vattnet .. fylls av is som flyter upp .. innan nästa sektion .. störtar ned. En pånyttfödd turbulens får havet att koka i strömvirvlar, isklumpar sväljs i en .. virvel. SDS 29 ⁄ 3 1992, s. B1.
b) bildl.: (våldsam o.) kaotisk l. häftig l. tumultartad oordning; häftig oro; i sht i fråga om omvälvande l. omskakande (ofta politiska) händelser l. skeenden o. d. SvD 13 ⁄ 10 1969, s. 5. Databranschen är en bransch med kraftig turbulens. Säkra marknadsundersökningar låter sig knappast göras. GbgP 12 ⁄ 9 1984, s. 16. Men så blev det turbulens i klubben. 1980 bröt sig körsällskapet ur, tog med sig hälften av medlemmarna .. och bildade Körsällskapet Nordhallänningarna. GbgP 15 ⁄ 3 1986, s. 21. En viss turbulens började på nytt märkas bland åhörarna, men det räckte med att Hart lyfte klubban för att det skulle bli tyst. Nesser FallG 238 (2003). I den turbulens som fanns efter världskriget, kunde väl vad som helst egentligen hända? Anderson Brev. 333 (2004).
Spoiler title
Spoiler content