SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2014  
VAL, sbst.6, r. l. m.; pl. -ar.
Etymologi
[ellips av GRUNDVAL]
(†) grundval. Min statskonsts mål, min diktans fasta val / Att från hvar Baltisk våg hvar trotsig granne / Förjaga. Börjesson E14 12 (1846). För att emellertid använda dagarne och grunda företaget på solida valar – så sitter jag nu och skrifver mitt sagospel för K. Operan. Strindberg Brev 8: 347 (1891).
Spoiler title
Spoiler content