SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2017  
VIA vi3a2, prep.
Etymologi
[liksom nl., t., eng., fr. av lat. via, abl. sg. av via, väg; av ovisst ursprung. — Jfr DEVIERA, KONVOJERA, VIADUKT, VIATICUM]
1) i rumslig bet., för att beteckna att ngn l. ngt tar vägen över l. passerar (o. därvid gör ett tillfälligt uppehåll vid) det som betecknas med rektionen. Vi flyger via London. Dalin (1855). Böckerna visa genom sina .. (stämplar) att de direkt och icke via något annat bibliotek kommit till Nikolsburg. Walde Krigsb. 1: 294 (1916). Svett trodde man .. vara från blodet avsöndrat slem, liksom snuva, som man .. trodde rinna via näsan direkt ut ur hjärnan. Söderström LäkKvacksalv. 26 (1926). Så kom Rasputin till makten, och hans fördärvliga inflytande spred sig via hovet ut över hela landet. SvD(A) 1935, nr 229, s. 3. Längst i norr, där den nordvietnamesiska krigsmakten hade ryckt in i landet via den demilitariserade zonen. SmålP 24/9 1977, s. 6.
2) i oeg. l. mer l. mindre bildl. anv. av 1; särsk. närmande sig l. övergående i instrumental anv. med bet.: medelst, med hjälp av, särsk. i fråga om digital överföring av text l. bild o. dyl. l. transport av ngt medelst fordon o. d.; äv. i fråga om förmedling av influenser l. traditioner l. uppgifter o. d. Den dåren går och tror att han skall kunna via rikedomar gå in i Svenska Akademien! Strindberg Brev 4: 123 (1884). De smala, höga husen äro hållna i snart sagdt alla färger mellan ljusgult och svart, via det gröna. Melander Långtur 9 (1896). Jag tror att det är via psykologien .. som det akademiska tänkandet åter skall ledas ur sin stagnation ut över diktens, politikens, religionens marker. Siwertz JoDr. 112 (1928). Chefens idé var att importera svenska köttbullar från Filippinerna, billigt via båt. Jonasson Hundraår. 54 (2009). Han fick tag på mitt nummer och började sms:a mig. Snart tog han även kontakt via internet. SvD 29/4 2014, s. 26.
Spoiler title
Spoiler content