SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 2019  
VÄRDELIGEN, äv. VÄRDELIGA l. VÄRDELIG, adv.
Ordformer
(värdeliga (w-, -gh-, -e) 16401842. värdeligen (w-, -gh-) c. 16001906. werdeliga (-gh-) 15261725. werdeligen (-gh-) 15901751. wärdelig 1674 (i vers)1730 (i vers). wärdliga 1715 (i vers))
Etymologi
[fsv. värþelika; jfr fd., d. værdelig, værdeligen, fvn. verðuliga; till VÄRD, adj., l. VÄRDELIG, adj. (l. VÄRDE)]
(†) på ett värdigt (se VÄRDIG 5) l. vördnadsfullt l. tillbörligt sätt; särsk. i fråga om firande av nattvarden. Ath wij såsom en fadher sijn barn haffuom förmanat och tröstat idher, och betyghat athi werdeligha skullen wa(n)dra för gudhi. 1Tess. 2: 12 (NT 1526). Huru skal man beredha sigh at wärdeligha gå til thenna Nattwarden? KyrkohÅ 1919, s. 60 (1643). Du skall få komma åter på gymnasium, fortsätta dina lärda studier .. till dess du värdeligen kan förordnas till predikoämbetet. Högberg Vred. 2: 149 (1906).
Spoiler title
Spoiler content