SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 2019  
VÄRDELIG, adj.; adv. -T.
Ordformer
(värde- (w-) 17151840. werde- 1529. wärd- 1681. — n. sg. o. adv. -ligit 1715. -ligt 18261840)
Etymologi
[fsv. värþeliker; jfr fd., d. værdelig, fvn. verðuligr; avledn. av VÄRD, adj., l. VÄRDE l. ombildning av VÄRDIG. — Jfr VÄRDELIGEN]
(†) värdig (se d. o. 5) l. tillbörlig l. lämplig; äv.: vördnadsfull. Oss elskelig werdelig man Doctor Erich gåthingh Cantor oc officialis i .. wpsala. G1R 6: 116 (1529). Det hör ock till hans lycka, att han efter sin död fått Dig, som upplifvar så värdeligt och väl hans Minne i Svenska Academien och i det Allmänna således. KyrkohÅ 1909, s. 119 (1840). — jfr O-VÄRDELIG.
Spoiler title
Spoiler content