SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1901  
ARDACKER a3r~dak2er (jfr a`rdakers Weste), r. l. m.; best. -n; pl. =.
Ordformer
(ardackers G. H. Skoge i VetAH 34: 146 (1773; pl.), Orrelius Köpm.-lex. (1797; pl.) m. fl. a(a)rdakers C. B. Skytte (1773), Weste (1807), Dalin Fr.-sv. ordb. 453 (1872). ardakars Heinrich (1814). hardackers Berzelius Kemi 5: 747 (1828). a(a)rdackern Rothof 216 (1762), Nordforss (1805; jämte -s). erdackern Publ. handl. 11: 70 (1777), Taxa öfv. sjötullen 17 April 1799, s. 14)
Etymologi
[af holl. aardaker (pl. -s), m., eg. jordollon, af aard (se JORD) o. aker, motsv. sv. dial. akarn, agarn m. fl. former, d. agern, isl. akarn, t. ecker, eng. acorn, alla med bet. ollon, samt got. akran, frukt]
trädg. i sht i pl., om de ätliga rotknölarna af ärtväxten Lathyrus tuberosus Lin.: jordmöss, jordnötter; äfv. om själfva växten: knölvial. Rothof 216 (1762). Ehuru så jag, som andra, hafva all god tanka om Jord-päron eller Potatoes, så hindrar sådant mig dock ej, at tildela Jord-nötterna eller Aardakers alt det loford de förtjena. C. B. Skytte i VetAH 34: 151 (1773). Hålländsk Ardakers .. plant(eras) i Holland. Hoffberg Växtr. 295 (1792). Den Tartariska växt, som hos oss är känd under namn af Ardacker eller Jordmöss. C. Quensel i Sv. bot. 254 (1805). Ardackernes rot är krypande .. (De) Vexa vilda eller åtminstone förvildade i Skåne. Laurell Trädg. 53 (1841). Jordmöss, ardacker .. De nästan runda rotknölarne .. besitta en fin smak, som liknar (den af) äkta kastanier. Zetterstrand Kokb. 313 (1883). SD 1892, nr 263, s. 6.
Ssg: ARDACKER- l. ARDACKERS-LATYR300~02. (föga br.) knölvial. Liljeblad Flora 419 (1816). Dalin Fr. o. sv. lex. 1: 512 (1842).
Spoiler title
Spoiler content