SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1935  
KAMÉ kame4, r. l. m. (f. Lundell (1893)); best. -n l. -en; pl. -er; äv. (numera bl. i bet. 2, men där alltid) KAMAJÖ kam1ajø4, r. l. m.; förr äv. KAM(E)HI, KAM(E)HÖJ, KAMEHUOS, r. l. m. ((†) n. HH 1: 16 (1543: ett kamehij)).
Ordformer
(kamé (cam-) 1788 osv. cham- 1788 (: Chamaeer, pl.). camaïeu (-jeu, -yeu) 17881930. kamehij (cam-) 1543; kamhij (cam-) 15581577. kamehöjj (cham-) 1553; kamhöij, -höjj (cam-) 1553c. 1570. kamehuoss 1568. Anm. I bet. 2 skrives ordet i regel på franskt sätt)
Etymologi
[av fr. camée resp. camaïeu; jfr t. kamee, eng. cameo, camaieu; fr. camée är lånat från it. cammeo, vilket, liksom fr. camaïeu (ffr. camah(i)eus), span. o. port. camafeo (mlat. camahutus), går tillbaka på (ett gm araberna till medelhavsländerna förmedlat) pers. khumāhän, agat (jfr Littmann MorgenlWört. 91 (1924))]
1) ädelsten l. halvädelsten (i sht o. urspr. onyx, med tvenne olikfärgade skikt) försedd med bildframställning i upphöjt arbete; motsatt: gem (se GEM, sbst.1), intaglio; äv. om likartat smycke l. prydnadsföremål av annat material, särsk. musselskal. Ett gyllene hängie, medh ett kamehij mitt wthi och 8 Jachinter om kringh. HH 1: 16 (1543). (Personer) som förslöst sina arfgods på Caméer, Intaglios, Antiker, Målningar, Bildstoder. Topham Skottl. 68 (1798). Cameerna äro ännu de mest utsökta bland alla nipper. SthmModeJ 1846, s. 96. Mindre dyrbara kameer tillverkas .. i stor mängd af olika färgade snäckskal. UB 3: 260 (1873). Kamé med bild av Tiberius på äldre dagar. Grimberg VärldH 4: 367 (1930). — bildl., om mindre, fint utmejslad dikt. KWarburg i 2SAH 59: 315 (1882). Dessa visor (dvs. Viser på varmlandske tongmåleav F. A. Dahlgren) äro en samling finskurna kaméer. HHildebrand i 3SAH 10: 69 (1895).
2) mål. målning i olika nyanser av samma färg (grått i grått, gult i gult osv.), förr äv. i två olika färger (andra än det l. de föremåls som avbildas). SvLitTidn. 1818, sp. 818. Pfeiffer 54 (1837). En tafla, målad i grön camaïeu med eklöfsram. Böttiger Drottnh. 62 (1889). Fruktkorgen på sin lambrequin i koboltklar camaïeu mot blågrå glasyr. Bæckström Rörstr. 97 (1930).
Ssgr (till 1): A: KAMÉ-AGRAFF. NJournD 1861, s. 14.
-ARBETE~020, äv. ~200. äv. konkret. Estlander KonstH 280 (1867).
-BROSCH. SAOL (1900). Wahlenberg Stacpoole Vem 240 (1919).
-GLAS. (i sht i fackspr.) De slipade och graverade föremålen (av glas), bland hvilka i synnerhet de s. k. kaméglasen, med upphöjda figurer, äro utmärkta. NF 5: 1268 (1882). PT 1911, nr 58 A, s. 3.
-RING. SAOL (1900).
-SNIDARE. SAOL (1900).
-SNIDERI. Det moderna kamésnideriet har .. en fabriksmässig karakter. NF 5: 1001 (1882).
B (†): KAMEEN-STEN. sten med bild i upphöjt arbete. En ring medh ett huit ängellhufwud vthi en Camehänsten. BoupptSthm 14/10 1659.
Spoiler title
Spoiler content