SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1935  
KASDUN ka3sdɯ2n, äv. KASEDUN ka3se~, n. ((†) m. Meurman (1846); f. SvTyHlex. (1851, 1872)); best. -et; pl. (i bet. 2) =.
Ordformer
(ka(a)s- (kaass-, kaasz-) 15481909. kase- (kaasze-) 15461920. kasz- 1694. kasse- 1549 (: Kaszeduns hoffdebulstrar)1815. kast- 1654. kastun 1670)
Etymologi
[sv. dial. kasdun, kaveldun, ängsull; av KASE II 2, o. DUN, sbst.1 4]
(i vissa trakter, bygdemålsfärgat)
1) benämning på dunmassan hos kaveldun (växter av släktet Typha Lin.) l. ängsull (växter av släktet Eriophorum Lin.). Aff kase dun tilgiorde Spise huffde bulstra — 21 st:en. GripshR 1546—47. Bolstret .. är vpfylt medh loo (eller Kasdwn). Schroderus Comenius 572 (1639). (Huvudkudde) med Kasdun uti. BoupptRasbo 1759. Julqväll. 1892, s. 14 (i fråga om förh. på 1540-talet).
2) (växt av) släktet Typha Lin. (högväxta, halvgräsen närstående vattenväxter med stora blad o. blommor i kolvar), kaveldun; utan närmare bestämning särsk. om Typha latifolia Lin.; äv. om (växt av) släktet Eriophorum Lin., ängsull; äv. koll. Franckenius Spec. B 1 b (1638). Linné Fl. nr 772 (1745). Karlfeldt FlPom. 42 (1906). LAHT 1920, s. 254.
Ssgr (i allm. till 1): A (†): KASDUN-HUVUDBOLSTER, -KAVLE, -UNDERBOLSTER, se D.
B (†): KASDUNA-BOLSTER, se D.
C (†): KASDUNE-BOLSTER, se D.
D (i vissa trakter, bygdemålsfärgat): KASDUNS-BOLSTER. (-duna- 1551. -dune- 15471548) (i sht förr) bolster stoppad med ”kasdun”. GripshInvent. 26/5 1547. Därs. 1551.
-HUVUDBOLSTER. (-dun- 1556. -duns- 15491551) (†) huvudkudde stoppad med ”kasdun”. GripshInvent. 1549. Därs. 1556.
(1, 2) -KAVLE. (-dun- c. 16351639. -duns- 1749) (†)
1) blomkolv av kaveldun. Vthaff then affskorne ledhlöse Hwaszen (på hwilke Kaasdunkaflar wäxa) gör man Mattor eller Täken. Schroderus Comenius 140 (1639). (Sv.) kasduns-kafle .. (t.) das Rauhe an den Binsen. Lind (1749).
2) växt av släktet Typha Lin., kaveldun. Schroderus Dict. 25 (c. 1635). (Sv.) kasduns-kafle .. (t.) die Rohr-Kolbe, oder das Kolben-Rohr, Narren-Kolben, Pappen-Stiel. Lind (1749).
-UNDERBOLSTER. (-dun- 1556. -duns- 1552) (†) jfr -BOLSTER. GripshR 1552. GripshInvent. 1556.
Spoiler title
Spoiler content