SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1893  
ACCEPTERLIG, adj.
(†) som kan antagas l. godkännas. Thet gemeena löpande Myntet (i motsats till bankomynt) är ingestädes på Wexlarne accepterligit. Risingh Kiöph. 61 (1669).
Spoiler title
Spoiler content