SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1926  
FRUSA frɯ3sa2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[jfr nor. dial. frusa, spruta, fnysa; besläktat dels med nisl. frussa, spruta, dels med isl. frýsa, frusta; av en rot prus, stänka, blåsa, som föreligger bl. a. i fbulg. prys(k)nati, spruta, lit. prusnà, mule; jfr FRUSTA, ävensom FRYNA. Ordet synes i sv. hava i bet.-avseende starkt påvärkats av BRUSA]
1) (†) fnysa, frusta; ljuda starkt gm invärkan av en luftström, dåna, vina. Triewald EldMachin 23 (1734; om ventil). Med käken i bringan, och frusande jemt, / gick springarn mot Dumber. Ling As. 134 (1833).
2) forsande utströmma l. framvälla (ur ngt), spruta fram. När tu sätter Wedeträet på Elden, så frusar then qwarblefne wätskan thervthur. Sylvius Mornay 164 (1674). Ut ur näsan och munnen / frusade vattnet i mängd. Johansson HomOd. 5: 456 (1844). När blodet frusat länge / och det se'n begynte stillna, / var hon hvit som kalk i synen. Fröding Stänk 84 (1896). — jfr UT-FRUSA.
3) (numera mindre br.) svalla, forsa, brusa; bubbla, sjuda; äv. mer l. mindre oeg. o. bildl. Alla Watuwågor frusa. Gyldenhielm Psalt. 147 (c. 1605, 1650). En grunder bäck frusar starckast. Scherping Cober 1: 160 (1734). Blodet frusade nog ännu i hetsig takt genom den hvithårige krigspredikantens ådror. Heidenstam Karol. 1: 134 (1897). (En ko hade fallit från ångbåten i sjön.) Det bubblade och frusade därute. Sjödin StHjärt. 185 (1911).
Särskilda förbindelser: FRUSA FRAM10 4.
1) (†) till 1: blåsa ut. Der äro några berg som flåsa och frusa fram förfärligt wäder igenom alla sina klyftor. Hiärne 2Anl. 200 (1706).
2) till 2. Brenner Pijn. 104 (1727). I en mäktig stråle ur näsan / frusade blodet fram. Lagerlöf HomOd. 266 (1908).
FRUSA UPP10 4 l. OPP4. (numera föga br.) till 2 o. 3: strömma upp, välla upp, spruta upp. Ack! en flod af lågor frusar / Upp mot himlens rena hvalf. Thorild 1: 132 (c. 1785). Ossiannilsson Hem. 124 (1915).
FRUSA UT10 4. = FRUSA 2. Iag .. stack hånom mitt igenom, att swarta hiärteblodet frusade ut. KKD 2: 18 (1704). Stiernstolpe DQ 1: 113 (1818). jfr UTFRUSA.
Spoiler title