SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1957  
RE- ssgr (forts.):
RE-GUMMERA1040, i Sveal. äv. —32, -ing; -are (GbgMP 1950, nr 44, s. 8, osv.). [jfr t. regummieren samt eng. re-rubber, fr. recaoutschouter] (i sht i fackspr.) med avs. på däck (se däck, sbst.2 1 c): förse med ny slitbana av gummi; äv. i p. pf. med mer l. mindre adjektivisk bet. Låta regummera en gammal ring. UNT 1928, nr 10087 B, s. 3. Regummerade ringar. Därs. 1933, nr 28, s. 5. SFS 1943, s. 403.
Ssgr (i sht i fackspr.): regummerings-förfarande, n. Östergren (1935).
-gummi. avsett för l. använt till regummering. BtRiksdP 1939, 6: nr 216, s. 1.
-maskin. för regummering. BtRiksdP 1939, 6: nr 216, s. 1.
-värkstad. värkstad där regummering utföres. BtRiksdP 1939, 6: nr 216, s. 1.
Spoiler title
Spoiler content