publicerad: 2021  
regummera regummerade regummerat
verb
regumme´ra
ofta perfekt particip förnya slitbana däck, genom vulkning
någon/något regummerar något
någon regummerar något
något regummerar något
genom att regummera däck kan man minska an­vändningen av rå­material och reducera an­talet kasserade däck
belagt sedan 1928; till lat. re- 'åter' och gummera
regummeraregummering