SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
regummera
re·­gumm·­era verb ~de ~t förse (bil)däck med ny slit­bana
Finita former
regummerarpresens aktiv
regummeraspresens passiv
regummeradepreteritum aktiv
regummeradespreteritum passiv
regummeraimperativ aktiv
Infinita former
att regummerainfinitiv aktiv
att regummerasinfinitiv passiv
har/hade regummeratsupinum aktiv
har/hade regummeratssupinum passiv
Presens particip
regummerande
Perfekt particip
en regummerad + substantiv
ett regummerat + substantiv
den/det/de regummerade + substantiv