SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2005  
TIPS tip4s, n.; best. -et; pl. =; förr äv. TIP, sbst.2, r. (Serner CollinAffLond. 103 (1914), Östergren (1958)) l. n. (Haglund Masthugg. 198 (1928), Östergren (1958)); best. -en resp. -et; pl. -s. Anm. I ä. språkprov stundom svårt att avgöra vilket numerus som föreligger i tips.
Ordformer
(tip 19141958. tipps, sg. 1946. tipps, sg. l. pl. 1915. tips, sg. 1924 osv. tips, pl. 1921 (: Londontipsen) osv.)
Etymologi
[liksom d. tip l. tips o. nor. tipp l. tips av eng. tip (o. pl. tips); möjl. till tip, slå lätt (på armen l. armbågen för att därigm ge en vink om ngt). — Jfr TIPPA, v.5, TIPSA]
Anm. I nedanstående språkprov är tips sannol. att anse ss. eng. citatord: Den fashionabla världen, som åskådat (kapplöpnings)träningen och .. samlats på ”Tips”, hvilket märkliga ord kan öfversättas med: goda upplysningar i och för vadhållningen. SDS 1894, nr 310, s. 2. (kortfattad) utsaga rörande förmodat l. önskvärt (l. ngn gg faktiskt) (framtida) förhållande l. händelseförlopp.
a) upplysning syftande till att vägleda l. vara till nytta för ngns handlande, i sht i fråga om praktiskt l. vardagligt göromål; råd l. anvisning l. vink; särsk. med bibet. av att upplysningen är inofficiell l. förtrolig; särsk. i uttr. ge ngn (ett) tips l. tipset, tipsa ngn; stundom svårt att skilja från b. De fick tips på ett bra hotell. Tips om aktieplaceringar. Tack för tipset! Det är ju en dundrande tip, ni ger mig, sade Filip. Jag spekulerar själv, litet. Serner CollinAffLond. 103 (1914). Innan vi talar om den egentliga silverputsen, vill jag ge ett litet tips, som säkert kommer att intressera läsaren. Holm AlltFläck. 64 (1946). Inga tips till tidningarna, varnade han när jag stod på trottoaren. Trenter LysLandn. 134 (1946). Det var inte ord han behövde i skogen, på rymmarstråt, utan snus eller cigarretter, mat och pengar. Kanske ett tips var han skulle stjäla en eka. Fridegård LHårdVid. 228 (1951). Polisen kunde efter tips från allmänheten snabbt gripa förövarna. Expressen 11 ⁄ 3 1990, s. 20. — jfr SKÖNHETS-TIPS.
b) (välgrundat) antagande om utfall l. resultat av handling l. skeende, i sht i fråga om (vadhållning i) sportsammanhang; förutsägelse l. gissning; äv. med bibet. av positivt utfall osv., särsk. i uttr. få tipset, tippas som segrare; jfr a, c; jfr TIPPA, v.5 Tipps torde .. ha varit till fördel för djurgårdarna. SvD(A) 4 ⁄ 10 1915, s. 6. Vårt tips att Umeå skulle vinna stod sig. Laget tog ganska smärtfritt hem segern. VästerbK 1929, nr 167, s. 6. Tacka vet jag att inte ha några chanser, att ha alla tips emot sig. Olsson 3Hap. 181 (1967). Nottingham får tipset trots att laget bara gjort ett mål i de fyra senaste matcherna. DN 30 ⁄ 9 1998, s. C9. — jfr KAPPLÖPNINGS-, SEGER-, STALL-TIPS.
c) (organiserad) (med penningsinsats förbunden) vadhållning l. spel varvid antaget resultat av match l. tävling (i sht i fråga om fotboll l. hästsport) anges l. markeras på därtill avsedd blankett l. kupong o. d.; tippning; särsk. i uttr. vinna på tips(et); stundom svårt att skilja från b; äv. konkret(are), dels om enskild omgång av sådan vadhållning osv., tipsomgång, dels om sådan (ifylld) blankett osv., tipskupong; jfr TIPPA, v.5 a. Hela omsättningssumman för de sammanlagda tipsen uppgår till kr. 299,146. Upsala 20 ⁄ 6 1929, s. 7. Tänk om jag vann på tipset. Karnstedt Slamf. 162 (1977). En varugrupp som har en stark ökning från låg nivå är tips, toto m m. Hand90Tal. 140 (1989). Nio mil för att lämna in tipset? Nya regler slår ut glesbygdsombud. Expressen 28 ⁄ 10 1994, s. 15. — jfr SIFFER-, STRYK-, SYSTEM-, SÖMMERSKE-TIPS.
Ssgr (i allm. till c): TIPS-BOLAG~02 l. ~20. bolag (se bolag, sbst.2 3) som (i vinstsyfte) bedriver organiserat (lagligt l. olagligt) tippande. IdrBl. 9 ⁄ 10 1935, s. 3. (Hon hade) ett jobb som kontorist på ett tipsbolag. Wahlöö Lastb. 103 (1962). En 44-årig man som drivit s.k. tipsbolag har .. dömts till 30 dagsböter, för obehörigt anordnande av vadhållning. SvD 17 ⁄ 4 1969, s. 10.
(a) -CENTRAL. om av polis l. annan institution (tillfälligt) inrättad enhet för emottagande av tips (rörande (viss) lagstridig gärning l. verksamhet). GbgP 22 ⁄ 11 1990, s. 34. Mordspanarna .. har upprättat en speciell tipscentral i polishuset. GbgP 12 ⁄ 9 1996, s. 11.
(b) -ENLIG. som är l. sker i enlighet med visst l. vissa tips; ofta ss. adv.: i enlighet med visst l. vissa tips. Sverige fick tipsenligt sträcka vapen i tyngdlyftningslandskampen i Göteborg mot Polen. SvD 8 ⁄ 2 1971, s. 15. Tipsenlig V 65-upptakt. DN 25 ⁄ 10 1981, s. 39.
-FORM. om form (karaktäristisk) för tippande; äv. konkretare, i uttr. i tipsform, i form av (stryk)tipskupong. Det ser ut som om de engelska matcherna skulle kunna få tipparna att intressera sig för den tipsform, som är den förhärskande på de brittiska öarna. IdrBl. 11 ⁄ 9 1935, s. 9. (Tävlingen) är utformad i tipsform med tio frågor. GbgP 30 ⁄ 11 1995, s. 30.
-INSATS~02, äv. ~20. insats (se d. o. 4 a) vid tippande. 1NJA 1940, s. 445. Enligt regeringens bestämmelser för Aktiebolaget Tipstjänsts verksamhet skall av tipsinsatserna .. 50 % användas för vinstutdelning. PropRiksd. 197778, nr 115, s. 2.
-KUPONG. blankett (se blankett, sbst.2 3) använd l. avsedd att användas vid tippande; särsk. (förr) om talong i tidning o. d. avsedd att avskiljas o. användas vid tippande; jfr -lapp o. siffertips-, stryk-, stryktips-, tippnings-kupong. Fem gånger i veckan kommer sällskapets tipskupong att införas i tidningen. NDA 1 ⁄ 4 1929, s. 5. (Affären) slarvade bort tipskupongen som gav nio miljoner i vinst. GbgP 17 ⁄ 5 1995, s. 12.
-LAPP. (vard.) tipskupong. Widegren ABChokl. 39 (1937).
-MATCH. (fotbolls)match på tipskupong. SvD(B) 21 ⁄ 4 1944, s. 8. 12 tipsmatcher lottades efter engelsk snöstorm. SvD(A) 3 ⁄ 4 1966, s. 40.
-MEDEL, pl. (i sht i fackspr.) jfr -peng 2. UNT 19 ⁄ 12 1936, s. 11. Tipsmedel kallas de av A.-B. Tipstjänst till statsverket inlevererade vinstmedel, av vilka en del utgår som statsunderstöd åt idrotten. NFSportlex. (1946).
-OMBUD~02, äv. ~20. ombud (se d. o. 2 slutet) för tipsbolag med uppgift att emottaga o. till detta bolag vidarebefordra inlämnad tipskupong o. tipsinsats. Man skall komma ihåg att tipsombuden inte har till uppgift att granska tipskupongerna. RiksdP 1957, 2 K nr 30, s. 5.
-OMGÅNG~02, äv. ~20. omgång (se d. o. II 10 d) av tips omfattande matcher på en o. samma tipskupong. Upsala 30 ⁄ 3 1954, s. 1. En öppen och svårtippad match avslutar tipsomgången. DN 19 ⁄ 5 1987, s. 42.
-PENG. vanl. i pl.
1) till a: ersättning åt tipsare. DN 31 ⁄ 10 1989, s. 5. Hon har t o m lovat tipspengar till anonyma tjallare. SDS 10 ⁄ 2 1995, s. 2.
2) (numera mindre br.) till c: tipsmedel. IdrBl. 11 ⁄ 1 1935, s. 12. En granskning av namnen på de orter, som fått del av tipspengarna, visar, att dessa i stor utsträckning kommit små och avlägset liggande orter till godo. NFMånKr. 1939, s. 357. SvFolket 12: 394 (1940).
3) till c: tipsvinst. (Obligationerna) köpte jag för tipspengarna som du gav mig. Arnér SäkSommar. 203 (1954).
(b, c) -PROMENAD. tävling i form av promenad längs (snitslad l. på annat sätt utmärkt) bana med utplacerade frågor som besvaras på medförd blankett liknande stryktipskupong; jfr -runda. SDS 17 ⁄ 5 1976, s. 18. Efter paus kollas kurskunskaperna i en tipspromenad. DN 29 ⁄ 5 1984, s. 72.
-RAD. om enhet av i rad ordnade matcher på tipskupong; äv. om (det tippade) resultatet av dessa matcher. SvDÅb. 17: 213 (1940). Först på torsdag tänker Tipstjänst meddela den rätta tipsraden. GbgP 5 ⁄ 3 1996, s. 37.
-RESULTAT. resultat i l. av tipsomgång. UNT 2 ⁄ 3 1938, s. 10.
(b, c) -RUNDA. tipspromenad; jfr runda, sbst.1 3. SDS 11 ⁄ 7 1983, s. 15.
(a) -TELEFON. (särskilt upprättad l. upprättat) telefonförbindelse l. telefonnummer till tipscentral. SDS 11 ⁄ 3 1987, s. 25. Nu går det att ringa anonymt till en speciell tipstelefon i Trollhättans polisdistrikt. GbgP 12 ⁄ 6 1989, s. 9.
(b, c) -TOLVA. om tävling (tipspromenad o. d.) omfattande tolv frågor vilka besvaras på (blankett liknande) stryktipskupong; äv. (i sht förr) om tipsrad omfattande tolv matcher l. tävlingar vilkas resultat överensstämmer med de tippade. 19-årig flicka hade tipstolva. UNT 23 ⁄ 11 1949, s. 6. Sammanlagt tre deltagare klarade av elva rätt i sista omgången av tipstolvan. Arbetet 17 ⁄ 5 1995, s. 10.
-VINST. vinst av tippande l. vid tippning (i sht konkret, om vunna pengar); jfr -peng 3 o. tipp-, tippnings-vinst. UNT 17 ⁄ 1 1931, s. 8.
Spoiler title
Spoiler content