SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
utannonsera
ut|­an·­nons·­era verb ~de ~t ut­annonsera el. annonsera ut en tjänst
Finita former
utannonserarpresens aktiv
utannonseraspresens passiv
utannonseradepreteritum aktiv
utannonseradespreteritum passiv
utannonseraimperativ aktiv
Infinita former
att utannonserainfinitiv aktiv
att utannonserasinfinitiv passiv
har/hade utannonseratsupinum aktiv
har/hade utannonseratssupinum passiv
Presens particip
utannonserande
Perfekt particip
en utannonserad + substantiv
ett utannonserat + substantiv
den/det/de utannonserade + substantiv