SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
inkorporera
in·­korp·­or·­era verb ~de ~t in­förliva om­råde; ​jfr inkorporation
Finita former
inkorporerarpresens aktiv
inkorporeraspresens passiv
inkorporeradepreteritum aktiv
inkorporeradespreteritum passiv
inkorporeraimperativ aktiv
Infinita former
att inkorporerainfinitiv aktiv
att inkorporerasinfinitiv passiv
har/hade inkorporeratsupinum aktiv
har/hade inkorporeratssupinum passiv
Presens particip
inkorporerande
Perfekt particip
en inkorporerad + substantiv
ett inkorporerat + substantiv
den/det/de inkorporerade + substantiv