SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
knyta
knyta verb knöt, knutit, knuten knutet knutna, pres. knyter göra en knut
Finita former
knyterpresens aktiv
knyts (knytes)presens passiv
knötpreteritum aktiv
knötspreteritum passiv
knytimperativ aktiv
Infinita former
att knytainfinitiv aktiv
att knytasinfinitiv passiv
har/hade knutitsupinum aktiv
har/hade knutitssupinum passiv
Presens particip
knytande
Perfekt particip
en knuten + substantiv
ett knutet + substantiv
den/det/de knutna + substantiv
den knutne + maskulint substantiv
knyta an hon knöt an el. an­knöt till vad före­gående talare hade sagt
Infinita formeratt knyta aninfinitiv aktivPresens participanknytandePerfekt participen anknuten + substantivett anknutet + substantivden/det/de anknutna + substantivden anknutne + maskulint substantiv
knyta sig ⟨vard.⟩ gå och lägga sig
Ordform(er)knyta sig
knyta upp lös­göra: ​knyta upp sko­snörenaskapa förbindelser med: ​knyta upp sponsorer till projektet
Infinita formeratt knyta uppinfinitiv aktivPresens participuppknytandePerfekt participen uppknuten + substantivett uppknutet + substantivden/det/de uppknutna + substantivden uppknutne + maskulint substantiv