SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
benåda
be·­nåda verb ~de ~t ge lindrigare el. inget straff
Finita former
benådarpresens aktiv
benådaspresens passiv
benådadepreteritum aktiv
benådadespreteritum passiv
benådaimperativ aktiv
Infinita former
att benådainfinitiv aktiv
att benådasinfinitiv passiv
har/hade benådatsupinum aktiv
har/hade benådatssupinum passiv
Presens particip
benådande
Perfekt particip
en benådad + substantiv
ett benådat + substantiv
den/det/de benådade + substantiv