SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
abnorm
ab·­norm [‑når´m] adjektiv ~t ~a inte normal; o­naturlig; miss­bildad
Positiv
en abnorm + substantiv
ett abnormt + substantiv
den/det/de abnorma + substantiv
den abnorme + maskulint substantiv