SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bekanta
be·­kanta verb ~de ~t göra ngn bekant med
Finita former
bekantarpresens aktiv
bekantaspresens passiv
bekantadepreteritum aktiv
bekantadespreteritum passiv
bekantaimperativ aktiv
Infinita former
att bekantainfinitiv aktiv
att bekantasinfinitiv passiv
har/hade bekantatsupinum aktiv
har/hade bekantatssupinum passiv
Presens particip
bekantande
Perfekt particip
en bekantad + substantiv
ett bekantat + substantiv
den/det/de bekantade + substantiv
bekanta sig bekanta sig med (ngn/ngt) lära känna
Ordform(er)bekanta sig