SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bemäktiga
be·­mäkt·­iga verb ~de ~t tills. med sig:
Finita former
bemäktigarpresens aktiv
bemäktigadepreteritum aktiv
bemäktigaimperativ aktiv
Infinita former
att bemäktigainfinitiv aktiv
har/hade bemäktigatsupinum aktiv
Presens particip
bemäktigande
bemäktiga sig sätta sig i besittning av, till­ägna sig
Ordform(er)bemäktiga sig