SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
betjäna
be·­tjäna verb ~de ~t ut­föra tjänster åt ngn
Finita former
betjänarpresens aktiv
betjänaspresens passiv
betjänadepreteritum aktiv
betjänadespreteritum passiv
betjänaimperativ aktiv
Infinita former
att betjänainfinitiv aktiv
att betjänasinfinitiv passiv
har/hade betjänatsupinum aktiv
har/hade betjänatssupinum passiv
Presens particip
betjänande
Perfekt particip
en betjänad + substantiv
ett betjänat + substantiv
den/det/de betjänade + substantiv
betjäna sig betjäna sig av ngt an­vända ngt
Ordform(er)betjäna sig