SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
brunkolsbrytning
brun·­kols|­bryt·­ning substantiv ~en till brytning 3 brunkol
Singular
en brunkolsbrytningobestämd form
en brunkolsbrytningsobestämd form genitiv
brunkolsbrytningenbestämd form
brunkolsbrytningensbestämd form genitiv