SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bärga
bärga [bär`ja] verb ~de ~t bärga ett far­tyg; ​bärga seglen ta hem seglen; ​bärga skörden ta in skörden
Finita former
bärgarpresens aktiv
bärgaspresens passiv
bärgadepreteritum aktiv
bärgadespreteritum passiv
bärgaimperativ aktiv
Infinita former
att bärgainfinitiv aktiv
att bärgasinfinitiv passiv
har/hade bärgatsupinum aktiv
har/hade bärgatssupinum passiv
Presens particip
bärgande
Perfekt particip
en bärgad + substantiv
ett bärgat + substantiv
den/det/de bärgade + substantiv
bärga sig klara sig; lägga band på sig
Ordform(er)bärga sig