SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
disambiguera
dis·­ambigu·­era verb ~de ~t ⟨språkv.⟩ göra ngt fler­tydigt en­tydigt
Finita former
disambiguerarpresens aktiv
disambigueraspresens passiv
disambigueradepreteritum aktiv
disambigueradespreteritum passiv
disambigueraimperativ aktiv
Infinita former
att disambiguerainfinitiv aktiv
att disambiguerasinfinitiv passiv
har/hade disambigueratsupinum aktiv
har/hade disambigueratssupinum passiv
Presens particip
disambiguerande
Perfekt particip
en disambiguerad + substantiv
ett disambiguerat + substantiv
den/det/de disambiguerade + substantiv