SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
dispositiv
dis·­pos·­it·­iv [‑i´v el. dis´‑] adjektiv ~t ~a dispositiv rätts­regel rätts­regel som kan an­vändas men inte är tvingande
Positiv
en dispositiv + substantiv
ett dispositivt + substantiv
den/det/de dispositiva + substantiv