SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
efterbehandla
efter|­be·­handla verb ~de ~t till behandla 1,2 1efter
Finita former
efterbehandlarpresens aktiv
efterbehandlaspresens passiv
efterbehandladepreteritum aktiv
efterbehandladespreteritum passiv
efterbehandlaimperativ aktiv
Infinita former
att efterbehandlainfinitiv aktiv
att efterbehandlasinfinitiv passiv
har/hade efterbehandlatsupinum aktiv
har/hade efterbehandlatssupinum passiv
Presens particip
efterbehandlande
Perfekt particip
en efterbehandlad + substantiv
ett efterbehandlat + substantiv
den/det/de efterbehandlade + substantiv