SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ef`terbehandla verb ~de ~t efter|­be·handl·arbehandla i kompletterande eller av­slutande syfte särsk. i medicinska och tekniska samman­hang med.tekn.patienten behövde efterbehandlasytan efterbehandlades med poler­medelefterbehandla ngn/ngt (med ngt)sedan 1911Subst.:vbid1-140666efterbehandlande, vbid2-140666efterbehandling